2021 TYT Kamp Programı - Eşit Ağırlık

8 Şubat Pazartesi – 13 Şubat Cumartesi
Potansiyelini Görüp Hedef Yükseltme Fırsatını Kaçırma!

Ders

Test no

Konu

Soru sayısı

1. Gün Çözülecek Soru Sayısı 205

Matematik

Test 1-4

Gerçek sayılar

41

Test 5-6

Bölme-Bölünebilme

24

Geometri

Test 1

Doğruda ve Üçgende Açılar

8

Test 2

Özel Üçgenler ve Trigonometri

8

Türkçe

Test1-2

Sözcük Anlamı

22

Test 3-6

Cümle Anlamı

38

Tarih

Test 1

Tarih ve Zaman

11

Test 2

Orta Çağda Dünya

11

Coğrafya

Test 1

Doğal Sistemler

10

Test 2

Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri

10

Felsefe

Test 1

Felsefeyi Tanıma

9

Din Kültürü

Test 1

Bigi ve İnanç

13

Gün Sonu Soru Hedefi

205

2. Gün Çözülecek Soru Sayısı 201

Matematik

Test 7

Faktoriyel

12

Test 8

Ebob Ekok

11

Test 9

Periyodik Tekrar Eden Sorular

9

Test 10 -13

Rasyonel Sayılar ve Denklem Çözme

48

Geometri

Test 3

Özel Üçgenler ve Trigonometri

8

Test 4

Üçgenin Yardımcı Elemanları ve Açı Kenar

8

Tükçe

Test 7-8

Paragraf Anlatım Teknikleri

16

Test 9-11

Paragrafta Konu – Ana Düşünce

24

Tarih

Test 3

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

10

Test 4

İslam Medeniyeti’nin Doğuşu

12

Coğrafya

Test 2

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

10

Test 3

Coğrafi Konum

10

Felsefe

Test 2

Felsefe ile Düşünme

9

Din Kültürü

Test 2

Din ve Hayat

14

Gün Sonu Soru Hedefi

201

3. Gün Çözülecek Soru Sayısı 211

Matematik

Test 14-18

Basit Eşitsizlik ve Mutlak Değer

49

Geometri

Test 5-6

Üçgende Eşlik Benzerlik

16

Test 7

Üçgende Alan

8

Türkçe

Test 12-14

Paragrafın Yapısı

23

Test 15-17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

24

Test 18-19

Sözcük Türleri

25

Tarih

Test 5

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

12

Test 6

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

12

Coğrafya

Test 4

Haritalar

10

Test 5

Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi

9

Felsefe

Test 3

Varlık Felsefesi Ve Bilgi Felsefesi

10

Din Kültürü

Test 3

Ahlaki Tutum ve Davrenışlar

13

Gün Sonu Soru Hedefi

211

4. Gün Çözülecek Soru Sayısı 199

Matematik

Test 19-23

Üslü İfadeler,Köklü İfadeler ,Çarpanlar Ve Katlar

54

Geometri

Test 8

Çokgenler Ve Dörtgenler

8

Test 9

Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen

8

Türkçe

Test 20-21

Sözcük Türleri

24

Test 22-23

Tamlamalar

24

Test 24-25

Fiil(Eylem)

27

Tarih

Test 7

Beylikten Devlete Osmanlı

12

Test 8

Osmanlı Kültür Medeniyeti

12

Coğrafya

Test 6-7

İklim

20

Felsefe

Test 4

Bilim Felsefesi

10

Gün Sonu Soru Hedefi

199

5. Gün Çözülecek Soru Sayısı 213

Matematik

Test 24-27

Oran Orantı

33

Test 28-30

Problemler

24

Geometri

Test 10 -11

Kare,Dikdörtgen Ve Deltoid

16

Türkçe

Test 26

Ek Eylem(Ek Fiil)

14

Test 27

Fiilimsiler

16

Test 28-30

Ekler

42

Tarih

Test 9

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

12

Test 10

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

12

Coğrafya

Test 8-9

Yerin Şekillenmesi

19

Felsefe

Test 5

Din, Siyaset, Sanat Felsefesi

12

Din Kültürü

Test 4

Dünya ve Ahiret

13

Gün Sonu Soru Hedefi

213

6. Gün Çözülecek Soru Sayısı 199

Matematik

Test 31-34

Problemler

32

Test 35-36

Mantık,Kümeler,Kartezyen Çarpım

22

Geometri

Test 12

Yamuk

8

Test 13

Çember ve Daire/ Açılar

8

Türkçe

Test 31-32

Sözcüğün Yapısı

25

Test 33-36

Cümlenin Ögeleri

53

Tarih

Test 11

Uluslar Arası İlişkilerde Denge stratejisi

12

Test 12

Devrimler Çağ’ında Değişen Devlet Toplum İlişkileri

12

Coğrafya

Test 10

Su,Toprak;Bitki

9

Test 11

Yerleşme -Nüfus- Göç- Ekonomik Faaliyetler

10

Felsefe

Test 6

MÖ 6.Yüzyıl – MS 2..Yüzyıl Felsefesi

8

Gün Sonu Soru Hedefi

199

7. Gün Çözülecek Soru Sayısı 209

Matematik

Test 37-38

Mantık,Kümeler,Kartezyen Çarpım

17

Test 39-43

Fonksiyonlar

51

Geometri

Test 14

Çember ve Daire/Uzunluk

8

Test 15

Dairenin Çevresi ve Alanı

8

Türkçe

Test 37-38

Çatı Bakımından Filler

29

Test 39-40

Cümle Çeşitleri

29

Tarih

Test 13

Sermye ve Emek

12

Test 14

XX.Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

12

Coğrafya

Test 12-13

Yerleşme -Nüfus- Göç- Ekonomik Faaliyetler

21

Din Kültürü

Test 5

İslam ve Bilim

12

Felsefe

Test 7

2-15. Yüzyıl ve 15-17.Yüzyıl Felsefeleri

10

Gün Sonu Soru Hedefi

209

8. Gün Çözülecek Soru Sayısı 203

Matematik

Test 44-47

Problemler

36

Test 48-49

Sayma ve Olasılık

28

Geometri

Test 16

Prizmalar

8

Test 17

Piramitler

8

Türkçe

Test 41

Cümle Çeşitleri

12

Test 42-45

Anlatım Bozuklukları

47

Tarih

Test 15

Milli Mücadele

12

Test 16

Milli Mücadele

12

Coğrafya

Test 14

Küresel Ortam / Ülkeler ve Bölgeler

10

Din Kültürü

Genel Tekrar Kitabı

12

Test 9

Güncel Dini Meseleler

9

Felsefe

Test 8

18. ve 19. Yüzyıl Felsefesi

9

Gün Sonu Soru Hedefi

203

9. Gün Çözülecek Soru Sayısı 208

Matematik

Test 50-51

Sayma ve Olasılık

25

Test 52-55

Polinomlar Ve İkinci Dereceden Denklemler

47

Geometri

Test 18

Noktanın analitik İncelenmesi

8

Test 19-20

Doğrunun Analitik İncelenmesi

18

Türkçe

Test 46-47

Ses Bilgisi

24

Test 48-50

Yazım Kuralları

39

Tarih

Test 17

Atatürkçülük ve Türk İnkilabı

12

Test 18

İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya

12

Test 19

II.Dünya Savaşı Sürecinde ve Sonrasında Türkiye ve Dünya

12

Coğrafya

Test 15

İnsan ve Çevre Doğal Afetler

11

Gün Sonu Soru Hedefi

208

10. Gün Çözülecek Soru Sayısı 218

Matematik

Genel Tekrar Kitabı

60

Geometri

Genel Tekrar Kitabı

14

Türkçe

Test 51

Yazım Kuralları

14

Test 52-55

Noktalama İşaretleri

49

Tarih

Test 20

Toplumsal Devrim Çağında ve XXI.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12

Genel Tekrar Kitabı

22

Coğrafya

Test 16

İnsan ve Çevre Doğal Afetler

9

Genel Tekrar Kitabı

20

Felsefe

Genel Tekrar Kitabı

18

Gün Sonu Soru Hedefi

218

Sefaköy Açı Özel Öğretim Kursu-logo. TYT-AYT-LGS Hazırlık Kursu.