2021 TYT Sayısal Kamp Programı

8 Şubat Pazartesi – 13 Şubat Cumartesi
Potansiyelini Görüp Hedef Yükseltme Fırsatını Kaçırma!

Ders

Test no

Konu

Soru sayısı

1. Gün Çözülecek Soru Sayısı 274

Matematik

Test 1-4

Gerçek sayılar

41

Test 5

Bölme-Bölünebilme

12

Geometri

Test 1

Doğruda ve Üçgende Açılar

8

Test 2

Özel Üçgenler ve Trigonometri

8

Tükçe

Test1-2

Sözcük Anlamı

22

Test 3-6

Cümle Anlamı

38

Fizik

Test 1

Fizik Bilimine Giriş

12

Test 2-3

19

Kimya

Test 1-3

Kimya Bilimi

32

Biyoloji

Test 1-3

Yaşam Bilimi Biyoloji

28

Tarih

Test 1

Tarih ve Zaman

11

Test 2

Orta Çağda Dünya

11

Coğrafya

Test1

Doğal Sistemler

10

Felsefe

Test1

Felsefeyi Tanıma

9

Din Kültürü

Test1

Bigi ve İnanç

13

Gün Sonu Soru Hedefi

274

2. Gün Çözülecek Soru Sayısı 237

Matematik

Test 6

Bölme-Bölünebilme

12

Test 7

Faktoriyel

12

Test 8

Ebob Ekok

11

Test 9

Periyodik Tekrar Eden Sorular

9

Test 10

Rasyonel Sayılar ve Denklem Çözme

12

Geometri

Test 3

Özel Üçgenler ve Trigonometri

8

Test 4

Üçgenin Yardımcı Elemanları ve Açı Kenar

8

Tükçe

Test 7-8

Paragraf Anlatım Teknikleri

16

Test 9-11

Paragrafta Konu – Ana Düşünce

24

Fizik

Test 4

Hareket ve Kuvvet

10

Test 5

Kuvvet ve Newton’ın Hareket Yasaları

9

Kimya

Test 4-5-6

Atom ve Periyodik Sistem

36

Biyoloji

Test 4

Yaşam Bilimi Biyoloji

9

Test 5-6

Hücre

20

Tarih

Test 3

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

10

Test 4

İslam Medeniyeti’nin Doğuşu

12

Coğrafya

Test 2

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

10

Felsefe

Test 2

Felsefe ile Düşünme

9

Gün Sonu Soru Hedefi

237

3. Gün Çözülecek Soru Sayısı 264

Matematik

Test 11-13

Rasyonel Sayılar ve Denklem Çözme

36

Test 14-16

Basit Eşitsizlik ve Mutlak Değer

29

Geometri

Test 5-6

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

16

Tükçe

Test 12-14

Paragrafın Yapısı

23

Test 15-17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

24

Fizik

Test 7

İş Güç Enerji

8

Test 8

Enerjinin Korunumu, Enerji Kaynakları ve Verim

10

Kimya

Test 7-9

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

33

Biyoloji

Test 7-8

Hücre

17

Test 9

Canlılar Dünyası

10

Tarih

Test 5

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

12

Test 6

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

12

Coğrafya

Test 3

Coğrafi Konum

10

Felsefe

Test 3

Varlık Felsefesi ve Bilgi Felsefesi

10

Din Kültürü

Test 2

Allah-İnsan İlişkisi

14

Gün Sonu Soru Hedefi

264

4. Gün Çözülecek Soru Sayısı 265

Matematik

Test 17-18

Basit Eşitsizlik ve Mutlak Değer

20

Test 19-21

Üslü İfadeler, Köklü İfadeler ve Çarpanlara Ayırma

32

Geometri

Test 7

Üçgende Alan

8

Test 8

Çokgenler ve Genel Dörtgenler

8

Türkçe

Test 18-21

Sözcük Türleri

49

Test 22-23

Tamlamalar

24

Fizik

Test 9

Isı ve Sıcaklık

10

Test 10

Isı İletimi ve Genleşme

8

Test 11

Elektrik Yükleri

9

Kimya

Test 10-11

Maddenin Halleri

22

Biyoloji

Test 10-11

Canlılar Dünyası

20

Tarih

Test 7

Beylikten Devlete Osmanlı – Dünya Gücü Osmanlı ( 1453-1595)

12

Test 8

Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Medeniyeti

12

Coğrafya

Test 4

Haritalar

10

Test 5

Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi

9

Felsefe

Test 5

Din , Siyaset , Sanat Felsefesi – Felsefi Okuma ve Yazma

12

Gün Sonu Soru Hedefi

265

5. Gün Çözülecek Soru Sayısı 268

Matematik

Test 22-23

Üslü İfadeler, Köklü İfadeler ve Çarpanlara Ayırma

22

Test 24-27

Oran – Orantı

33

Geometri

Test 9

Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen

8

Test 10

Kare , Dikdörtgen ve Deltoid

8

Türkçe

Test 24-25

Fiil ( Eylem )

27

Test 26

Ek Eylem ( Ek Fiil )

14

Test 27

Fiilimsiler ( Eylemsiler )

16

Fizik

Test 12-13

Elektrik Akımı

19

Test 14

Manyetizma

9

Kimya

Test 12-13

Doğa ve Kimya

24

Biyoloji

Test 12

Canlılar Dünyası

9

Test 13

Hücre Bölünmeleri

10

Tarih

Test 9

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti ( 1595 – 1774 )

12

Test 10

Değişim Çağı’nde Avrupa ve Osmanlı

12

Coğrafya

Test 6-7

İklim Bilgisi

20

Felsefe

Test 6

Din , Siyaset , Sanat Felsefesi – Felsefi Okuma ve Yazma

12

Din Kültürü

Test 3

Ahlaki Tutum ve Davrenışlar

13

Gün Sonu Soru Hedefi

268

6. Gün Çözülecek Soru Sayısı 244

Matematik

Test 28-32

Problemler

40

Geometri

Test 11

Kare , Dikdörtgen ve Deltoid

8

Test 12

Yamuk

8

Türkçe

Test 28-30

Ekler

42

Test 31-32

Sözcüğün Yapısı

25

Fizik

Test 15-16

Basınç

20

Test 17

Kaldırma Kuvveti

9

Kimya

Test 14-15

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

24

Biyoloji

Test 14-15

Hücre Bölünmeleri

17

Tarih

Test 11

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914)

12

Test 12

Devrimler Çağı’nda Değişen Devlet – Toplum İlişkileri

12

Coğrafya

Test 8-9

Yerin Şekillenmesi

19

Felsefe

Test 6

MÖ 6. Yüzyıl – MS 2.Yüzyıl Felsefesi

8

Gün Sonu Soru Hedefi

244

7. Gün Çözülecek Soru Sayısı 274

Matematik

Test 33-34

Problemler

16

Test 35-37

Mantık , Kümeler ve Kartezyen Çarpım

30

Geometri

Test 13

Çemberde Açılar

8

Test 14

Çemberde Uzunluk

8

Türkçe

Test 33-36

Cümlenin Öğeleri

53

Test 37-38

Çatı Bakımından Fiiller

29

Fizik

Test 18

Yay Dalgaları

10

Test 19

Su Dalgaları

10

Test 20

Ses ve Deprem Dalgaları

11

Kimya

Test 16

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

13

Test 17

Karışımlar

13

Biyoloji

Test 16

Hücre Bölünmeleri

8

Test 17

Kalıtımın Genel İlkeleri

9

Tarih

Test 13

Sermaye ve Emek – XXIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

12

Test 14

XX. Yüzyıl Baslarında Osmanlı Devleti ve Dünya

12

Coğrafya

Test 10

Su , Toprak ve Bitki

9

Felsefe

Test 7

2 – 15. Yüzyıl ve 15-17.Yüzyıl Felsefeleri

10

Din Kültürü

Test 4

Dünya ve Ahiret

13

Gün Sonu Soru Hedefi

274

8. Gün Çözülecek Soru Sayısı 278

Matematik

Test 38

Mantık , Kümeler ve Kartezyen Çarpım

9

Test 39-43

Fonksiyonlar

51

Geometri

Test 15

Dairenin Çevresi ve Alanı

8

Test 16

Prizmalar

8

Türkçe

Test 39-41

Cümle Çeşitleri

41

Test 42-45

Anlatım Bozuklukları

47

Fizik

Test 21

Aydınlanma ve Gölge

9

Test 22

Aynalar

11

Kimya

Test 18-19

Karışımlar

23

Biyoloji

Test 18-19

Kalıtımın Genel İlkeleri

17

Tarih

Test 15-16

Milli Mücadele

24

Coğrafya

Test 11-12

Yerleşme – Nüfus – Göç – Ekonomik Faaliyetler

21

Felsefe

Test 8

18 – 19. Yüzyıl Felsefesi

9

Gün Sonu Soru Hedefi

278

9. Gün Çözülecek Soru Sayısı 263

Matematik

Test 44-47

Veri , Analiz

36

Test 48-49

Sayma ve Olasılık

28

Geometri

Test 17

Piramitler

8

Test 18

Noktanın Analitik İncelenmesi

8

Türkçe

Test 46-47

Ses Bilgisi

24

Test 48 – 51

Yazım Kuralları

53

Fizik

Test 23

Kırılma ve Prizmalar

10

Kimya

Test 20-21

Asitler , Bazlar ve Tuzlar

23

Biyoloji

Test 20

Kalıtımın Genel İlkeleri

8

Test 21

Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

9

Tarih

Test 17

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

12

Test 18

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

12

Coğrafya

Test 13

Yerleşme – Nüfus – Göç – Ekonomik Faaliyetler

10

Test 14

Bölgeler – Ulaşım Ağları

10

Din Kültürü

Test 5

İslam ve Bilim

12

Gün Sonu Soru Hedefi

263

10. Gün Çözülecek Soru Sayısı 252

Matematik

Test 50-51

Sayma ve Olasılık

24

Test 52-55

Polinomlar, İkinci Dereceden Denklemler

47

Geometri

Test 19-20

Doğrunun Analitik İncelenmesi

18

Türkçe

Test 52-55

Noktalama İşaretleri

49

Fizik

Test 24

Mercekler ve Renkler

9

Kimya

Test 22-24

Kimya Her Yerde

34

Biyoloji

Test 22-24

Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

27

Tarih

Test 19

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde ve Sonrasında Türkiye ve Dünya

12

Test 20

Toplumsal Devrim Çağında ve XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12

Coğrafya

Test 15-16

İnsan ve Çevre – Doğal Afetler

20

Gün Sonu Soru Hedefi

252

Sefaköy Açı Özel Öğretim Kursu-logo. TYT-AYT-LGS Hazırlık Kursu.